043-363-471

เลื่อนการจัดงาน “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง” ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

เลื่อนการจัดงาน “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง” ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ประกาศจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงาน “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง” ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้หากสถานการณ์คลี่คลายจะแจ้งให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบโดยเร็วที่สุด ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *