นักศึกษาแพทย์ศรมน ชัยชาญ ผ่านการคัดเลือก 10 คนสุดท้ายของผู้สมัครขอรับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

นักศึกษาแพทย์ ศรมน ชัยชาญ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือก 10 คนสุดท้าย  ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563