043-363-471

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา (สำหรับนิสิตแพทย์และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564) 👉โดยเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม -18 มิถุนายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *