043-363-471

ผลงานนักศึกษานอกสถาบัน

ผลงานและรางวัลภายนอกสถาบันของนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์”
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
ได้รับการคัดเลือก
“นักศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา”
ประจำปีการศึกษา 2564

“นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์”
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
ได้รับการคัดเลือก
“นักศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา”
ประจำปีการศึกษา 2563

12 นักศึกษาแพทย์ มข. สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ “The Siriraj International Medical Microbiology Parasitology and Immunology Competition” หรือ SIMPIC 2021

นักศึกษาแพทย์ศรมน ชัยชาญ
ผ่านการคัดเลือก 10 คนสุดท้าย
ของผู้สมัครขอรับพระราชทานทุน
โครงการเยาวชน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ประจำปี 2563

แพทย์หญิงอัณณ์ ปักเข็ม
เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ประจำปี 2563