043-363-471

Author: worapong tongput

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

                   1. นักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                              1.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                 จำนวน 1,807   คน                              1.2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง              จำนวน   464   คน      คิดเป็น   25.68  %                              1.3 ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง          จำนวน 1,343   คน      คิดเป็น  74.32  %…
Read more

เชิญนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี เลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 2564

เชิญชวนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ลงคะแนนเลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ยืนยันตัวตนผ่านระบบ KKUMAIL รายละเอียดดังนี้

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเอกสารออนไลน์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เปิดให้นักศึกษายื่นเอกสารต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ดังนี้1. ใบคำร้องทั่วไป2. สนับสนุนทุนพัฒนานักศึกษา (สำหรับผู้บริจาคทุน)3. หนังสือรับรองความประพฤติ4. เบิกทุนเพิ่มกรณีพิเศษ5. ขอยืมเงินฉุกเฉิน (กรณีไม่ได้รับไม่ทุน)6. ยืมเงินสำรองจ่าย (กรณีทุนออกล่าช้า)7. ยืมเงินสำรองจ่าย ODOD8. ใบสมัครหอพักน.ศ.แพทย์9. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยนักศึกษาฯ สามารถติดตามสถานะการดำเนินการเอกสารแบบ real time ได้ในระบบฯหากมีปัญหาการใช้งานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-363471 และ 043-363473

เชิญชวนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก เข้าร่วมโครงการ “ค่ายปลุกฝัน ปั้นหมอ”

เชิญชวนนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก เข้าร่วมโครงการ “ค่ายปลุกฝัน ปั้นหมอ” เป็นค่ายที่จะเติมพลังใจให้กับนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมมากมายเรียนรู้ไปพร้อมกัน ทำให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น ฝึกการทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นอย่างดี13-14 ก.พ. 2564 นี้ ณ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่หัวหน้าชั้นปี หรือแจ้งมาที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ทันที