043-363-471

Author: worapong tongput

ขอเชิญ นศพ.ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ”การพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพและสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลินิก”

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ”การพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพและสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลินิก” ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting conferenceMeeting ID: 952 1640 3071Pass : 63471

เลื่อนการจัดงาน “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง” ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ประกาศจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงาน “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง” ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้หากสถานการณ์คลี่คลายจะแจ้งให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบโดยเร็วที่สุด ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2564

ย้ายสำนักงานหน่วยกิจการนักศึกษา (ชั่วคราว)

เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ พื้นที่เดิม จึงได้ย้ายที่ทำการใหม่ ไปยัง สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาตร์ เป็นการชั่วคราว

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง

ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพและสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลินิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง” ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมห้องพิธีจริง(ห้องประชุมมอดินแดง)ได้จำนวน 1 ท่าน และผู้ติดตามท่านอื่นๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

                   1. นักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                              1.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                 จำนวน 1,807   คน                              1.2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง              จำนวน   464   คน      คิดเป็น   25.68  %                              1.3 ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง          จำนวน 1,343   คน      คิดเป็น  74.32  %…
Read more

เชิญนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี เลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 2564

เชิญชวนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ลงคะแนนเลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ยืนยันตัวตนผ่านระบบ KKUMAIL รายละเอียดดังนี้

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเอกสารออนไลน์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เปิดให้นักศึกษายื่นเอกสารต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ดังนี้1. ใบคำร้องทั่วไป2. สนับสนุนทุนพัฒนานักศึกษา (สำหรับผู้บริจาคทุน)3. หนังสือรับรองความประพฤติ4. เบิกทุนเพิ่มกรณีพิเศษ5. ขอยืมเงินฉุกเฉิน (กรณีไม่ได้รับไม่ทุน)6. ยืมเงินสำรองจ่าย (กรณีทุนออกล่าช้า)7. ยืมเงินสำรองจ่าย ODOD8. ใบสมัครหอพักน.ศ.แพทย์9. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยนักศึกษาฯ สามารถติดตามสถานะการดำเนินการเอกสารแบบ real time ได้ในระบบฯหากมีปัญหาการใช้งานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-363471 และ 043-363473