043-363-471

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์และพบผู้ปกครองนักศึกษา 2566

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์และพบผู้ปกครองนักศึกษา 2566

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์และพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดกำหนดการ https://drive.google.com/…/1eshXe-izy6fy…/view…

สามารถตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/tC16wYmyJNT2JgTU7

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โทร 043-363471,63473