043-363-471

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

– ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง สามารถยื่นใบสมัครได้ในระหว่างวันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (ในวันราชการ) ณ หน่วยพัฒนานักศึกษา ชั้น 6 สำนักงานคณบดีฯ

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

– กำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ KKUMAIL