043-363-471

คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วม Sithan KKU Festival 2022

คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วม Sithan KKU Festival 2022

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น Sithan KKU Festival 2022 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

คณะแพทยศาสตร์คว้ารางวัล

  • รองชนะเลิศอันดัน 2 การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสร้างสรรค์
  • รางวัลชมเชย การประกวดขบวนแห่