043-363-471

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการครอบครัวสายรหัส ภาคต้น 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการครอบครัวสายรหัส ภาคต้น 2565

ขอเรียนเชิญ อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวสายรหัส ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น. ณ บริเณห้องประชุมมิตรภาพและห้องประชุมศิษย์เก่า ชั้น3อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์