043-363-471

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นศ.พ อรุณนภา วัฒนพานิช

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นศ.พ อรุณนภา วัฒนพานิช

ตัวแทนคณะแพทย์ศาสตร์ นำโดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นศ.พ อรุณนภา วัฒนพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ เมรุวัดป้าคุ้มจัดสรรค์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *