043-363-471

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพบผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043-363471, 043-363473

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *