043-363-471

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง”

ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพและสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลินิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 “รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง” ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565ณ ห้องประชุมมอดินแดงและห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ – ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมได้ที่ห้องมิตรภาพเวลา 13.00 น.ครอบครัวละ 1 ท่านโดยแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและ ATK ก่อนเข้างาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *