043-363-471

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2564

ผ่านระบบทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์(VDO Conference) Zoom Meeting

โดยให้นักศึกษาเข้าระบบตามลำดับและเวลาที่กำหนด

ตามลิงค์ 👉👉 Link https://kku-th.zoom.us/j/94228105602?pwd=WHp5NWthQnEzaU1jc0FkZk8wbHVGZz09Join our Cloud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *