043-363-471

รับสมัครนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ 14/2565 เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพักในหอพักนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 **เริ่มส่งวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ที่ https://studentaffairs.md.kku.ac.th/ ระบบยื่นเอกสารออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *