043-363-471

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2565 จำนวน 16 อัตรา

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2565 จำนวน 16 อัตรา

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2565 จำนวน 16 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://ddc.moph.go.th หรือ http://bamras.ddc.moph.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *